dimarts, 25 de novembre de 2008

Un català a la cort dels tsars

Agraïm sincerament al sr. David Moré, arxiver de l'Arxiu Municipal de Tossa, que ens fes arribar aquest interessantíssim llibre.

Que els catalans hem sigut sempre un poble emprenedor es un fet que pocs posen en dubte. Com es sabut, durant el s.XVIII el comerç català conegué una etapa d'expansió important: la producció d'aiguardent, de vins, de teixits i altres manufactures rellançaren els intercanvis comercials del nostre país. Es en aquest context que Mario Zucchitello ha publicat aquest any un magnífic treball sobre la figura del tossenc Antoni Colombí Payet (Tossa 1749-Sant Petersburg 1811). Aquest fill de la Costa Brava, comerciant des de ben jove, fou el primer català establert a Rússia a compte d'una casa comercial barcelonina, la Francesc de Milans&C. Tot i que el comerç entre l'Imperi dels Tsars i Espanya no era cosa fàcil (aranzels, competència amb els anglesos i holandesos...) Colombí perseverà en els seus tractes i quan la companyia barcelonina abandonà la filial a Sant Petersburg, ell restà allà dirigint els intercanvis comercials amb tanta eficiència que el 1785 fou nomenat primer Cònsol General d'Espanya a Rússia. A partir de llavors, la seva capacitat comercial i els seus bons tractes tant amb la Cort russa com amb l'espanyola possibilitaren les relacions a nivell internacional entre les dues potències en una època que ben aviat es veuría marcada per l'expansió napoleónica.

Colombí doncs, passà gran part de la seva vida a Rússia i nomès vinguè una vegada a la Península a fer tractes a Madrid i a visitar la seva Tossa natal per motius familiars. A la ciutat del Bàltic va ser on es feu conegut i on creà una família (es casà el 1808 amb la baronessa alemanya Maria de Bode Kinnersley, matrimoni del qual nasquè una filla) que desprès esdevinguè noble: el llinatge dels comtes de Colombí que encara existeix a l'actualitat. Un temps desprès de la seva mort, el seu germà Francesc que tambè residia a Sant Petersburg, fou nomenat igualment Cònsol General.

A nosaltres ens resta gaudir de la lectura d'aquesta biografía d'un personatge fins ara desconegut, fel.licitar al sr. Zucchitello pel seu extens i complet treball, i recomanar-ne la lectura a tothom que estigui interessat no nomès en la història de Rússia i de les relacions hispano i catalano-russes, sinó tambè en la Història en general.
Un català a la cort dels tsars: Antoni Colombí Payet, comerciant i primer Cònsol General d'Espanya a Rússia (Tossa 1749-Sant Petersburg 1811)
Zucchitello, M.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Col.lecció Arxius i societat
Barcelona 2008